Bloczki 3M POST-IT 76x127mm BANGKOK 6x90k Super Sticky 70005253300

6556SSEG Bloczek samoprzylepny Postit_ Super Sticky, Bangkok, 6 sztuk po 90 kartek, 76x127 mm
Post-it_
blk2700